PRIVACY VERKLARING Passione Italia, gevestigd aan Hasselderheidelaan 5, 5941 CV Velden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Passione Italia vindt  Uw privacy heel belangrijk. Daarom gaat Passione Italia zorgvuldig met Uw  persoonsgegevens om.  Contactgegevens Passione Italia Hasselderheidelaan 5, 5941 CV Velden www.passione-Italia.nl +31640117890 Giorgia Lume-Nillesen is de eigenaar gegevensbescherming van Passione Italia Zij is te bereiken via giorgialume@passione-Italia.nl Persoonsgegevens die Passione Italia verwerkt Passione Italia verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Passione Italia verwerkt: - Voor- en achternaam - Adresgegevens - Telefoonnummer - E-mailadres Locatiegegevens Vastleggen en verwerking van persoonsgegevens Passione Italia verwerkt geen persoonsgegevens via de website omdat op de website geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruikt ze geen social media plugins. Pas wanneer er contact via een aanvraag wordt gemaakt of u gebruikt maakt van één van de diensten van Passione Italia,  dan worden uw persoonsgegevens opgeslagen in een database en verwerkt. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens De website en/of dienst van Passione Italia heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Passione Italia kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Passione Italia raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat Passione Italia zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via giorgialume@passione-Italia.nl, dan verwijder ik deze informatie. Doel en grondslag Passione Italia verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: -Sturen van offertes -Afhandelen van uw betaling -Verzenden van informatie over nieuwe diensten -U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren -Om goederen en diensten bij u af te leveren Geautomatiseerde besluitvorming Passione Italia neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Passione Italia) tussen zit. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard Passione Italia bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Passione Italia hanteert de volgende bewaartermijn: Potentiele klanten (ze hebben Passione Italia benaderd door aanvragen), Personalia  / Adres/ Mail/ Telefoon nr.  > 2 jaar, voor update van diensten en informatie over nieuwe diensten sturen Bestaande klanten (ze hebben één van de diensten van Passione Italia gebruikt), Personalia  / Adres/ Mail/ Telefoon nr.   > 5 jaar,  om de dienstverlening uit te kunnen voeren en update van diensten en informatie over nieuwe diensten sturen Delen van persoonsgegevens met derden Passione Italia verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Cookies, of vergelijkbare technieken Passione gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Passione Italia en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Passione Italia een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ze van u beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar giorgialume@passione-Italia.nl. Het beveiligen van persoonsgegevens Passione Italia neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via giorgialume@passione-Italia.nl  Passione Italia heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: Beveiligingssoftware (virusscanner en firewall) Vragen of klachten Voor vragen en/of klachten over uw gegevens en de bescherming van uw privacy kunt u contact opnemen met giorgialume@passione-Italia.nl. Passione Italia wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons
© Passione Italia Kvk 64943550 BTW NL237098180B01 giorgialume@passione-italia.nl Tel.nr. +31640117890
© Passione Italia Kvk 64943550 BTW NL237098180B01
PRIVACY VERKLARING Passione Italia, gevestigd aan Hasselderheidelaan 5, 5941 CV Velden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Passione Italia vindt  Uw privacy heel belangrijk. Daarom gaat Passione Italia zorgvuldig met Uw  persoonsgegevens om.  Contactgegevens Passione Italia Hasselderheidelaan 5, 5941 CV Velden www.passione-Italia.nl +31640117890 Giorgia Lume-Nillesen is de eigenaar gegevensbescherming van Passione Italia Zij is te bereiken via giorgialume@passione-Italia.nl Persoonsgegevens die Passione Italia verwerkt Passione Italia verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Passione Italia verwerkt: - Voor- en achternaam - Adresgegevens - Telefoonnummer - E-mailadres Locatiegegevens Vastleggen en verwerking van persoonsgegevens Passione Italia verwerkt geen persoonsgegevens via de website omdat op de website geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruikt ze geen social media plugins. Pas wanneer er contact via een aanvraag wordt gemaakt of u gebruikt maakt van één van de diensten van Passione Italia,  dan worden uw persoonsgegevens opgeslagen in een database en verwerkt. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens De website en/of dienst van Passione Italia heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Passione Italia kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Passione Italia raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat Passione Italia zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via giorgialume@passione-Italia.nl, dan verwijder ik deze informatie. Doel en grondslag Passione Italia verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: -Sturen van offertes -Afhandelen van uw betaling -Verzenden van informatie over nieuwe diensten -U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren -Om goederen en diensten bij u af te leveren Geautomatiseerde besluitvorming Passione Italia neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Passione Italia) tussen zit. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard Passione Italia bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Passione Italia hanteert de volgende bewaartermijn: Potentiele klanten (ze hebben Passione Italia benaderd door aanvragen), Personalia  / Adres/ Mail/ Telefoon nr.  > 2 jaar, voor update van diensten en informatie over nieuwe diensten sturen Bestaande klanten (ze hebben één van de diensten van Passione Italia gebruikt), Personalia  / Adres/ Mail/ Telefoon nr.   > 5 jaar,  om de dienstverlening uit te kunnen voeren en update van diensten en informatie over nieuwe diensten sturen Delen van persoonsgegevens met derden Passione Italia verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Cookies, of vergelijkbare technieken Passione gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Passione Italia en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Passione Italia een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ze van u beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar giorgialume@passione-Italia.nl. Het beveiligen van persoonsgegevens Passione Italia neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via giorgialume@passione-Italia.nl  Passione Italia heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: Beveiligingssoftware (virusscanner en firewall) Vragen of klachten Voor vragen en/of klachten over uw gegevens en de bescherming van uw privacy kunt u contact opnemen met giorgialume@passione-Italia.nl. Passione Italia wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons